Contact Us


Kinghand Lighting (Zhuhai) Co.,Ltd
NO.2 building, Anyu Industrial Zone, Nanshui Town, Zhuhai, China
Ctc: Nanqu
E-mail: nanqu@kinghandmetal.com
Tel0086-756-771 3177
Fax:  0086-756-771 3166